betonske kanalete za odvodnjavanje

Intenzivno deževje lahkokanalete betonske Hauraton prinese različne težave z meteorno vodo, ki se jim je vsekakor najpametneje izogniti. Zadrževanje meteorne vode na cestišču, dvorišču ali okrog objekta vsekakor ni zaželeno, takšne težave pa lahko preprečimo z vgrajevanjem ustreznega sistema za odvodnjavanje – npr. betonske kanalete. Z njimi je mogoče poskrbeti za odvodnjavanje in s tem preprečevanje poplavljanja različnih površin z meteorno vodo, saj bo takšen sistem poskrbel, da bo slednja odtekla na mesto, na katerem ne bo povzročala prav nobene škode.

Meteorna voda in poplavljanje

Močnejša deževja in neurja žal postajajo stalnica, zato je temu treba prilagoditi tudi odvodnjavanje površin. Pomembno je, da so vanje vgrajene zmogljive betonske kanalete s čim večjim pretokom, ki bodo tako kos tudi večjim količinam meteorne vode. Na nepozidanih površinah načeloma slednja ponikne v zemljo, na vseh ostalih površinah pa je treba urediti ustrezno odvodnjavanje, če z meteorno vodo in njenim poplavljanjem ne želimo imeti težav. Problem je, da se v zadnjih letih dogaja, da v zelo kratkem času pade zelo veliko dežja, zato obstoječi sistemi za odvodnjavanje pogosto toliko meteorne vode enostavno ne morejo odvesti, zato se ta začne zadrževati na površini. Če želimo to preprečiti, je treba:

  • poskrbeti za boljše odvodnjavanje,
  • izračunati, koliko meteorne vode je treba odvesti,
  • vgraditi nov, boljši in zmogljivejši sistem za odvodnjavanje,
  • izbrati betonske kanalete z dovolj velikim pretokom,
  • poskrbeti, da bo sistem zmogel odvesti tudi večje količine meteorne vode v čim krajšem času,
  • poskrbeti tudi za pravilno vgradnjo takšnega sistema, saj bo slednji le tako lahko odlično deloval.

Betonske kanalete so trpežne in zmogljive

Betonske kanalete vsekakor veljajo za zelo trpežne, za kar poskrbi material, iz katerega so narejene, prav tako pa za to poskrbi tudi njihova zasnova. Ob enem pa omogočajo tudi nadvse dober pretok meteorne vode, saj so zelo zmogljive in hkrati oblikovane tako, da skoznje meteorna voda čim prej odteče. Vgrajene imajo tudi peskolove in druge dodatke, ki preprečijo, da bi se v njih nabiral odpadni material, ravno tako pa za to poskrbi tudi sama rešetka, ki ima lahko različno velike odprtine, ki preprečujejo vdor peska, kamenja, listja, smeti in preostalega odpadnega materiala v telo betonske kanalete. S tem je poskrbljeno za to, da se ta ne more zamašiti, ampak ohranja svoj pretok. Tako lahko v najkrajšem možnem času odvedejo tudi zelo velike količine meteorne vode, pri čemer je seveda možno izbirati med različnimi dimenzijami glede na vrsto površine oziroma potrebe po njenem odvodnjavanju. Vedno je namreč pri odvodnjavanju treba izhajati iz specifične površine, kamor bodo vgrajene.

Dobro se obnesejo pri odvodnjavanju ter v ta namen služijo vrsto let, za kar poskrbi njihova zelo dolga življenjska doba. Gre torej za izdelek, ki omogoča vse tisto, kar je potrebno za to, da preprečimo zadrževanje meteorne vode na neki površini, njeno poplavljanje in razne druge težave. V kolikor na neki površini prihaja do zadrževanja vode ali njenega poplavljanja ob vsakem večjem deževju, potem je treba čim prej ukrepati, preden meteorna voda začne povzročati še več gmotne škode. Najboljšo rešitev pri tem predstavlja vgradnja ustreznega sistema za odvodnjavanje.