betonske kanalete za odvodnjavanje

Betonske kanalete zelo dobro ščitijo razne objekte in površine pred meteorno oziroma padavinsko vodo. Z njimi lahko zavarujete svojo hišo pred vdorom padavinske vode v klet ali nižje ležeče prostore, preprečite težave z vlago na fasadi ali coklu ter zaščitite tudi vrt, dvorišče in okolico pred tem, da bi jih zalila voda. Ta bo z uporabo ustreznega sistema namreč tudi ob padavinah lepo sproti odtekala na primerno mesto in tako ne bo povzročala prav nobene škode.

Meteorna voda lahko predstavlja velik problem

Betonske kanalete so namenjene preprečevanju težav z meteorno vodo.betonska kanaleta (2) Ta lahko sicer zalije zemljišče, cesto ali objekte in povzroči tudi gmotno ter vsakršno drugo škodo. Zaradi tega meteorna voda lahko predstavlja velik problem, če za njo ni poskrbljeno s primernim sistemom za odvodnjavanje. Odvodnjavanje imenujemo proces, ko meteorna voda preko za to namenjenih sistemov izteče na izbrano mesto, kjer lahko nato ponikne v zemljo. Pomembno je, da je to mesto primerno izbrano in da je na tistem mestu ponikanje vode varno – torej, da pri ponikanju ne more ta povzročiti nobene škode. Zato je vsekakor zelo važno, kako je speljan sistem za odvodnjavanje, da do takšnih problemov zagotovo ne pride.

Kako speljati sistem za odvodnjavanje?

Sistem za odvodnjavanje sestavljajo betonske kanalete, ki so postavljene ena za drugo tako, da se lahko meteorna oziroma padavinska voda lahko steka vzdolž njih in po njih nato tudi odteče. Zaradi tega je zelo pomembno, kako je takšen sistem speljan, saj je od tega odvisno, kako učinkovit bo. Pri tem je važno upoštevati:

  • da mora biti sistem načrtovan tako, da pri odvajanju vode deluje čim bolj celovito in učinkovito ter da voda lahko odteče brez zastajanja ali zaustavljanja,
  • kolikšna količina vode se bo stekala sistem, zato je pred načrtovanjem poteka takšnega sistema treba narediti ustrezen hidravličen izračun v ta namen,
  • da je vedno treba pri načrtovanju upoštevati tudi samo namembnost površine (ali je povozna ali ne, njeno obremenjenost s prometom, ali gre za nizkogradnjo, kjer morajo imeti takšnega sistema nizko vgradno višino, je pomemben tudi estetski videz izbranega sistema …),
  • da je treba celoten sistem speljati tako, da bo dobro deloval tudi pri večjih obremenitvah, torej takrat, ko bo količina padavinske oziroma meteorne vode zelo velika,
  • da je pravilno umeščanje takšnega sistema še posebej pomembno na površinah, ki so pozidane oziroma na katerih stoji kakšen objekt (stanovanjski, poslovni, druge rabe),
  • da se mora meteorna oziroma padavinska voda stekati čim bolj stran od objektov (sistem mora preprečiti, da bi se voda stekala proti objektom ali jih celo zalila).

Kakšne betonske kanalete izbrati?

Pri načrtovanju pa ni važno zgolj to, kako poteka sam sistem oziroma kje točno je speljan, ampak tudi to, kakšne betonske kanalete izberemo. Obstaja namreč veliko različnih. Predvsem je pri izbiri pomembno, kakšno zmogljivost imajo. Od tega je namreč odvisna njihova učinkovitost. Zaradi tega se je za določen model vedno treba odločati glede na njegov pretok oziroma kapaciteto meteorne oziroma padavinske vode, ki jo lahko odvedejo v določenem času. Če bo imel sistem dovolj veliko kapaciteto bo kos prav vsem izzivom glede meteorne oziroma padavinske vode.

Podatek o zmogljivosti je torej ključen za ustrezno izbiro. Obenem pa je pri izbiri treba upoštevati še kup drugih tehničnih karakteristik in lastnosti. Prav zaradi tega sama izbira ustreznih elementov takšnega sistema ni vedno enostavna. Kakšne betonske kanalete torej izbrati? Pred tem se je o izbiri skorajda nujno posvetovati s strokovnjakom, ki vam bo svetoval tudi glede pravilnega načrtovanja sistema za odvodnjavanje. S tako načrtovanim sistemom bodo celotna površina, pa tudi vsi objekti na njej, vedno dobro zaščiteni pred meteorno in padavinsko vodo, ne glede na to, koliko je bo treba odvesti.