gradnja
kanalete za odvodnjavanje

Odvodnjavanje s kanaletami Hauraton

Jeseni in spomladi pade največ padavin oziroma dežja. Takrat se najbolj pokaže, ali je za odvodnjavanje ustrezno poskrbljeno ali ne. Če je za odvodnjavanje ustrezno poskrbljeno, meteorna voda hitro odteče in ne povzroča kakšnih hujših nevšečnosti. Morda za njo ostane le kakšna luža, to pa je vse. V nasprotnem primeru pa lahko pride do težav, zalivanja dvorišč, cest, poti, kleti, garaž ali celo stanovanjskih prostorov ter do večjih ali manjših poplav.

Zaradi podnebnih sprememb bo padavin vsako leto še več, pogostejše pa bodo tudi poplave, pravijo meteorologi, ki preučujejo, kakšno bo vreme v prihodnosti. Prav zaradi tega je treba za odvodnjavanje čim bolje poskrbeti že danes, saj so lahko posledice neurejenega odvodnjavanja zelo velike in drage.

Vsi, ki so kdaj doživeli poplave, vedo, kako neprijetno je to. Tudi, ko voda enkrat odteče, za njo ostanejo smeti, blato in še kaj. Predvsem pa so vsi prostori, ki jih je zalila voda, polni vlage in zaradi tega zelo zahtevni za saniranje. Vlago je treba izsušiti, kar ni vedno lahko, hkrati pa prostore ustrezno zračiti, da ne pride do nastanka plesni. Odvodnjavanje predstavlja preventivo pred takšnimi težavami, zato je treba na njegovo ureditev misliti že veliko prej. Pri novogradnjah je treba za odvodnjavanje poskrbeti takrat, ko urejamo okolico, pri drugih objektih pa takoj, ko ugotovimo, da za odvodnjavanje ni ustrezno poskrbljeno.

Za odvodnjavanje je treba sicer poskrbeti tako na javnih kot zasebnih površinah. Na javnih površina, kot so ceste, parkirišča in podobno, za odvodnjavanje skrbi država oziroma občine, na zasebnih površinah pa moramo za to, da meteorna voda odteče, poskrbeti sami. V okolici hiše je nujno poskrbeti za odvodnjavanje, pa naj si bo to na dvorišču, vrtu, dovozu, parkirišču za avtomobile ali kje drugje. Če za odvodnjavanje namreč ni poskrbljeno, voda oteče in ponikne tam, kjer lahko. Na zazidanih površinah ne more ponikniti, prav tako ne na asfaltu ali tlakovanem dvorišču, zato lahko pride do poplav ali drugih težav.

Prav zaradi tega je treba tudi na zasebnih površinah vgraditi in namestiti kanalete iz betona ali umetne mase z ustreznimi rešetkami, ki preprečujejo, da bi se kanalete za odvodnjavanje zamašile zaradi listja, smeti in drugih nečistoč. Poskrbeti je treba za odtočne jaške, za primerne padce ter s tem učinkovito odvodnjavanje. Prav zato je treba odvodnjavanje skrbno načrtovati, saj mora biti urejeno celovito, da je lahko res učinkovito. Tako se da preprečiti zastajanje meteorne vode, luže, zalivanje dvorišč kot tudi zamakanje in poplavljanje objektov.

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@hauraton.si

Prodajna mesta
Spletna stran:www.hauraton.si