Izbira parketa in vzdrževanje

Parket je primerna talna obloga za polaganje na toplovodno ogrevana tla. Upoštevati je potrebno specifične lastnosti parketov, tako masivnih kot gotovih.

Vsi gotovi parketi, ki se polagajo na toplovodno talno ogrevanje morajo imeti certifikate o ustreznosti.

Primerne vrste gotovih parketov v debelini 10 – 15 mm:

  • dvoslojni gotovi parket
  • večslojni gotovi parket
  • mozaični gotovi parket

Pogoji za vzdrževanje so enaki kot za vse ostale vrste parketov

Relativna zračna vlaga 45 – 65 % zagotavlja zadostno ravnovesno vlažnost v lesu in ustreza bivalnemu ugodju. Pri tej vrsti ogrevanja se je potrebno izogibati pokrivanju tal s preprogami.

Lepila in ostali vezni material, primeren za polaganje na ogrevana tla, morajo imeti zadostno stopnjo elastičnosti glede na temperaturne in fizikalne raztezke tal in parketa.
Parket za talno gretje

Načrtovanje in izvedba

Toplovodni talni način ogrevanja se je v zadnjih letih z razvojem ogrevalne tehnike zelo razširil. Izboljšala pa so se tudi lepila in emulzije, tako na ekološkem področju kot tudi na kvaliteti, v skladu z GreenBuilding filozofijo. Zahteve za pravilno delovanje tega sistema so kompleksne: pravilno načrtovanje, po pravilih stroke izvedena instalacijska, gradbena in podopolagalska dela. Po končanih instalacijskih delih je potrebno sistem testirati v izogib kasnejšim težavam. Estrihi so lahko anhidritni (mavčni), samorazlivni ali klasični betonski estrihi.

Minimalna debelina mora biti vsaj 40 mm, tako da se toplotna energija še lahko enakomerno porazdeli po celotni površini.

Najboljše toplotne izkoristke dosežemo pri debelinah od 45 – 65 mm.

Da so vsi pogoji za polaganje zaključne talne obloge izpolnjeni, mora biti estrih suh. Zahtevana vlaga v betonskem estrihu je 1.7 % in v anhidritnem estrihu 0.2 %.

Shematični prikaz sistema talnega ogrevanja

Shematicni prikaz sistema talnega ogrevanja

1 – stena
2 – zaključna letvica
3 – parket
4 – lepilo
5 – cementni estrih
6 – ogrevalne cevi
7 – diletacijska reža
8 – parna zapora
9 – toplotna izolacija
10 – parna zapora
11 – betonska plošča

Protokol sušenja

S protokolarnim postopkom sušenja pa ne dosežemo samo zahtevane suhosti estriha, temveč dosežemo tudi dimenzijsko stabilnost estriha na temperaturna nihanja. Zaradi temperature ogrevalne vode pride do raztezanja ogrevalnih cevi ter posledično tudi raztezanja estriha, v določenem času se napetosti v betonu izenačijo. Začetek sušenja betonskega estriha (brez dodatkov, ki pospešujejo kemično reakcijo sušenja) se lahko začne po 28 dneh, kolikor traja čas kemične reakcije pri strjevanju betona. Lahko tudi drugače, odvisno od dodatkov in navodil izvajalcev. Pri anhidritnih estrihih pa cca 15 dni.

Tudi če se estrihi posušijo po naravni poti, stabilizacija podlage zahteva zagon protokolarnega ogrevanja.

Protokol talnega ogrevanja

Protokol ogrevanja bet. estriha nad toplovodnim talnim sistemom na katerega bomo položili parket

  • Začnemo z vodo ki ima cca 15°C in vsak dan zvišujemo po 5°C
  • 1 dan ………………….cca 15° C
  • 6 -7 dan …………….dosežemo  45 do 50° C
  • 8 -21 dan…………….držimo konstantno temperaturo 45 -50° C
  • 22  28 dan ………….ohlajamo do 15 -20 °C

Med samim sušenjem odvajamo odvečno zr. vlago  iz prostora, v kolikor zunanji pogoji to dopuščajo. Pozimi, ko je zunanje ozračje suho in mrzlo  lahko objekt nekajkrat na dan za nekaj minut prezračimo. Poleti ko pa je zunanji zrak vlažen, za razvlaževanje prostorov uporabimo razvlaževalec. Protokol sušenja  in stabilizacije raztezkov je ob izmerjeni vlagi 1.7% končan in polaganje parketa se lahko začne 3 dni po končanem polaganju parketa lahko postopno pričnemo z ogrevanjem, v kolikor je bilo uporabljeno lepilo Kerakoll.

Postopek ogrevanja betonskega estriha ne sme biti prekinjen (glede na zunanje vremenske pogoje), v koliko pa do tega pride se čas ogrevanja ustrezno podaljša.

Ponovno izmerimo vlažnost estriha in v kolikor izmerjene vrednosti presegajo dovoljeno mejo, protokol sušenja ponovimo. To sušimo na maksimalni temperaturi okoli 35 -40° C, vse dokler ne dosežemo zahtevane vrednosti.

Po končanem sušenju je potrebno začeti s pripravami za polaganje parketa ali pa nadaljevati z ogrevanjem, da se estrih ne bi ponovno navlažil.

Maksimalna dovoljena temperatura v betonskem estrihu oz. na površini položene lesene talne obloge je 25° C.

Relativna zračna vlaga v prostoru, pa mora biti nad 45-65%.

NAVODILA ZA POLAGANJE KLASIČNEGA IN INDUSTRIJSKEGA PARKETA NA SISTEM TOPLOVODNEGA TALNEGA OGREVANJA pa so drugačna.