gradnja

Separator – lovilec olj

Separatorje se ga uporablja na površinah, kot so na primer cestišča, postajališča, bencinske črpalke, avtomehanične delavnice, avtopralnice ipd. Separator – lovilec olj oziroma lahkih tekočin mora biti vgrajen povsod, kjer obstaja nevarnost onesnaženja okolja ali vodnih virov z odpadno vodo. Z drugimi besedami: vgraditi ga je treba povsod, kjer je odpadna voda onesnažena z lahkimi tekočinami.

Katere tekočine spadajo pod lahke tekočine?

SeparatorjiZakonske uredbe določajo, da se mora separator – lovilec olj uporabljati povsod, kjer obstaja možnost onesnaženja odpadne vode s tako imenovanimi lahkimi tekočinami. Zaradi tega ponekod to napravo imenujejo tudi lovilec lahkih tekočin, pri čemer je zelo pomembno vedeti, za katere lahke tekočine gre. To so:

  • bencin,
  • dizel,
  • mineralna olja,
  • sintetična olja.

Zagotavljati mora ustrezno čiščenje vode

Pri tem pa je treba vedeti, da nikakor ni dovolj, da je na zgoraj naštetih površinah vgrajen separator – lovilec olj, ampak mora ta zagotavljati tudi ustrezno čiščenje vode. Na tržišču so namreč tudi naprave, ki sicer čistijo odpadno vodo oziroma je z njimi možno iz nje odstraniti nekatere onesnaževalce, kot so lahke tekočine, vendar pa teh iz nje ne odstranijo v zadostni meri, da bi bili pri tem upoštevani zakonski standardi. Ti določajo, da je mejna vrednost olj pri izpustu v kanalizacijo 20 mg na liter, pri izpustu v vode pa celo le 10 mg na liter, zato je treba izbrati takšno napravo, ki to omogoča.

lovilec lahkih tekočinPri tem je ključna Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (gl. Uradni list 47/2005), s katero je natančno definirano, kako je z izpustom odpadne vode in snovi v njej v Sloveniji oziroma kakšne predpise je pri tem treba upoštevati. To pa je treba seveda upoštevati tudi pri nakupu ustreznega lovilca, ki mora imeti prav zaradi tega predpisa zagotovljeno ustrezno zmogljivost čiščenja odpadne vode.

Izbrani model mora biti tako učinkovit, da je zmožen poskrbeti za to, da bo v litru odpadne vode 10 mg ali manj lahkih tekočin. Na srečo obstajajo tudi zelo zmogljive naprave, ki lahko poskrbijo celo za tako učinkovito čiščenje odpadne vode, da delež lahkih tekočin v njej ne presega 5 mg na liter. Več o njih si lahko preberete na spletni strani odvodnjavanje.si.

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/