gradnja

odvodnjavanjeOdvodnjavanje padavinske vode preprečuje poplave. Zaradi tega je na vsako površino treba vgraditi ustrezen sistem, ki bo skrbel za to. Na tak način preprečimo številne nevšečnosti, ki bi jih lahko povzročila padavinska voda, ter preprečimo njeno poplavljanje. To je še posebej pereče v bližini objektov, zato je za odvod vode še posebej skrbno treba poskrbeti na vseh gosto pozidanih območjih. Tak sistem mora biti nujno tudi pravilno in strokovno načrtovan, saj bo le tako lahko preprečil težave z meteorno vodo in njeno poplavljanje ter zalivanje objektov. Zaščita objektov pred meteorno vodo je še posebej bistvenega pomena, žal pa zanjo ni vedno poskrbljeno tako, kot bi moralo biti. 

Odvodnjavanje v urbanem naselju 

Urbana oziroma pozidana območja predstavljajo največji izziv za odvodnjavanje. Pogosto se zgodi, da to ni ustrezno načrtovano ali zasnovano. To povzroča številne probleme, slabo voljo in prepire med sosedi, zato je zelo pomembno, da se vse skupaj uredi tako, kot je treba. Do težav pa lahko sicer pride tudi v primeru, da je sicer sistem bil ustrezno načrtovan, vendar je sčasoma zaradi kasnejše pozidave ali novih ureditev območja, lahko pa tudi zaradi bolj intenzivnih padavin, ki so jih prinesle podnebne spremembe, prišlo do njegove preobremenjenosti. V takem primeru je treba za odvodnjavanje na novo poskrbeti, saj le tako lahko preprečimo zalivanje okolice, vrtov, dvorišč in kleti ter njihovo poplavljanje, do česar v Sloveniji v številnih objektih prihaja bolj pogosto, kot bi bilo to potrebno, v veliki meri ravno zaradi tega, ker za meteorno vodo ni ustrezno poskrbljeno. 

Načrtovanje odvoda meteorne vode 

Odvodnjavanje.siNe glede na to, ali za odvodnjavanje še ni poskrbljeno ali pa sicer zanj je poskrbljeno, a ne najbolj ustrezno, je treba najprej narediti ustrezen načrt, nato pa vgraditi sistem: 

  • ki bo ustrezno dimenzioniran, 
  • ki bo prilagojen vsem zahtevam površine, 
  • ki bo dovolj zmogljiv, 
  • ki bo zasnovan čim bolj trajno, da bo lahko svojemu namenu služil čim več časa, 
  • ki bo tudi ustrezno vgrajen. 

Pri njegovem načrtovanju naj zato sodelujejo strokovnjaki za to področje, predvsem pa naj se sistem načrtuje tako, da bo njegova zmogljivost rajši malce večje od trenutnih potreb. S tem se zagotovi, da tudi v prihodnosti ne bo težav z njegovo preobremenjenostjo. Zavedati se je namreč treba, da se tak sistem načrtuje za vsaj nekaj desetletij vnaprej, zato je to treba upoštevati tudi pri njegovem načrtovanju. 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/