gradnja

kanali za oborinsku odvodnjuKako čim bolje poskrbeti za odvodnjavanje meteorne vode? Za meteorno vodo je namreč treba nujno poskrbeti na prav vsaki površini, ne glede na to, za kakšno vrsto površine gre, še posebej pa je to nujno treba poskrbeti na gosto poseljenih oziroma pozidanih območjih, kjer meteorna voda navadno nima toliko možnosti, da bi lahko kar sama poniknila v tla, ne da bi pri tem povzročila kakšno škodo. Meteorno vodo je namreč treba usmeriti in odvesti tako, da ne pride do škode na objektih ali njihovi okolici.

Izberite učinkovit sistem za odvodnjavanje

Odvodnjavanje mora biti vsekakor čim bolj učinkovito, zato je treba tak sistem zagotovo zelo natančno in premišljeno načrtovati. Skoraj nujna je pomoč strokovnjakov, sploh če gre za bolj kompleksen sistem. Njegova učinkovitost je namreč odvisna od številnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati tudi pri njegovem načrtovanju. Najbolje je, če pri njem sodeluje projektant, ki napravi tudi hidravlični izračun. Na njegovi podlagi boste lahko ugotovili, kako učinkovit oziroma zmogljiv sistem sploh potrebujete oziroma kakšne kanalete bi bilo najbolj smiselno vgraditi, kakšen mora biti njihov pretok, dimenzije itd.

Sistem mora biti čim bolj vzdržljiv

kanalice za odvod vodeKer odvodnjavanje načrtujemo za več let ali celo desetletij vnaprej in hočemo, da je ves ta čas za meteorno vodo odlično poskrbljeno, je zelo pomembno izbrati čim bolj vzdržljiv sistem. Zaradi tega je treba natančno preveriti materiale, iz katerih je narejen ter izbrati dovolj odporne in trpežne. Vedeti je namreč treba, da bo tak sistem nenehno izpostavljen vremenskim dejavnikom, od vlage in zmrzali do nihanja temperatur in sončne pripeke ter UV-svetlobe, zato morajo biti vsi materiali, iz katerih je narejen, čim bolj odporni.

Hkrati je tak sistem izpostavljen tudi drugim zunanjim dejavnikom, na katere se ne sme pozabiti – npr. soli za posipanje cest, ki lahko poškoduje nekatere materiale, drugi pa stik z njo dobro prenašajo. Poleg tega pa je lahko tak sistem izpostavljen tudi različnim obremenitvam, vožnji vozil čez njega, prometu itd., zato mora biti tudi s tega vidika čim bolj vzdržljiv.

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 561 88 33
Email:info-hr@hauraton.com

Prodajna mesta
Spletna stran: www.hauraton.com/hr/