gradnja

SeparatorjiV skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. 47/2005) se lahko v Sloveniji uporabljajo le koalescentni separatorji. To so naprave, ki imajo vgrajen tudi poseben koalescentni filter in poskrbijo za še boljše prečiščevanje odpadne vode ter s tem še boljšo zaščito vodnih virov.

Lovilci olj in maščob

Olja in maščobe imajo manjšo specifično težo od vode, zato splavajo na površje oziroma se zadržujejo na vodni gladini. To lastnosti izkoriščajo tudi lovilci olj in maščob, ki na tak način ločujejo onesnaževalce od preostale odpadne vode. Vendar pa so kapljice olj in maščob lahko tudi zelo majhne, zato ne morejo splavati na površje, ampak ostajajo v vodi.

Zaradi tega mora imeti lovilec vgrajen tudi tako imenovan koalescentni filter, katerega namen je, da se na njem nabirajo drobne kapljice maščob ter se združujejo v večje. Ko postanejo dovolj velike, lahko splavajo na površje in se tako ločijo od odpadne vode. Separatorji, ki uporabljajo takšen filter, so tako pri preprečevanju onesnaževanja še veliko bolj učinkoviti.

Skladnost z zakonom

Pri nakupu naprave za ločevanje olj, maščob in preostalih snovi, ki bi lahko onesnažile vode, je treba upoštevati trenutno veljavno zakonodajo. Kot že rečeno, je z uredbo določeno, da se lahko v Sloveniji uporabljajo le takšni lovilci olj in maščob, ki imajo vgrajen koalescentni filter.

Pred nakupom je zato treba natančno preveriti, ali je naprava, ki jo želite kupite, res skladna s to uredbo oziroma ima vgrajen tak filter. Poleg koalesecntnih namreč poznamo še tako imenovane gravitacijske ali bencinske lovilce, ki takšnega filtra nimajo vgrajenega, vendar pa se takšnih naprav pri nas glede na trenutno veljavno zakonodajo NE sme uporabljati, saj niso dovolj učinkovite.

Hkrati pa je pri nakupu treba biti pozoren tudi na to, da je vaša naprava skladna z vsemi drugimi uredbami in predpisi, ki natančno določajo različne tipe in druge značilnosti takšnih naprav glede na namembnost njihove uporabe. Pri tem sta pomembni predvsem evropski uredbi EN858-1 in EN1825-1.

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/