Botanično ime : Acer Saccharinum
Komercialno ime : Kanadski javor


Tehnični podatki
Spec.teža : 0,550 do 0,700 gr/cm3
Trdota : Brinell 3,70 kg/mm2
Poreklo : Kanada, S del S Amerike

Javor je drevesna vrsta listavca, ki doseže višino do 35 m in premer do 80 cm.
Barva : svetla , bela do roza