betonske kanalete za odvodnjavanje

Betonske kanalete zelo dobro ščitijo razne objekte in površine pred meteorno oziroma padavinsko vodo. Z njimi lahko zavarujete svojo hišo pred vdorom padavinske vode v klet ali nižje ležeče prostore, preprečite težave z vlago na fasadi ali coklu ter zaščitite tudi vrt, dvorišče in okolico pred tem, da bi jih zalila voda. Ta bo z uporabo ustreznega sistema namreč tudi ob padavinah lepo sproti odtekala na primerno mesto in tako ne bo povzročala prav nobene škode.

Meteorna voda lahko predstavlja velik problem

Betonske kanalete so namenjene preprečevanju težav z meteorno vodo.betonska kanaleta (2) Ta lahko sicer zalije zemljišče, cesto ali objekte in povzroči tudi gmotno ter vsakršno drugo škodo. Zaradi tega meteorna voda lahko predstavlja velik problem, če za njo ni poskrbljeno s primernim sistemom za odvodnjavanje. Odvodnjavanje imenujemo proces, ko meteorna voda preko za to namenjenih sistemov izteče na izbrano mesto, kjer lahko nato ponikne v zemljo. Pomembno je, da je to mesto primerno izbrano in da je na tistem mestu ponikanje vode varno – torej, da pri ponikanju ne more ta povzročiti nobene škode. Zato je vsekakor zelo važno, kako je speljan sistem za odvodnjavanje, da do takšnih problemov zagotovo ne pride.

Kako speljati sistem za odvodnjavanje?

Sistem za odvodnjavanje sestavljajo betonske kanalete, ki so postavljene ena za drugo tako, da se lahko meteorna oziroma padavinska voda lahko steka vzdolž njih in po njih nato tudi odteče. Zaradi tega je zelo pomembno, kako je takšen sistem speljan, saj je od tega odvisno, kako učinkovit bo. Pri tem je važno upoštevati:

 • da mora biti sistem načrtovan tako, da pri odvajanju vode deluje čim bolj celovito in učinkovito ter da voda lahko odteče brez zastajanja ali zaustavljanja,
 • kolikšna količina vode se bo stekala sistem, zato je pred načrtovanjem poteka takšnega sistema treba narediti ustrezen hidravličen izračun v ta namen,
 • da je vedno treba pri načrtovanju upoštevati tudi samo namembnost površine (ali je povozna ali ne, njeno obremenjenost s prometom, ali gre za nizkogradnjo, kjer morajo imeti takšnega sistema nizko vgradno višino, je pomemben tudi estetski videz izbranega sistema …),
 • da je treba celoten sistem speljati tako, da bo dobro deloval tudi pri večjih obremenitvah, torej takrat, ko bo količina padavinske oziroma meteorne vode zelo velika,
 • da je pravilno umeščanje takšnega sistema še posebej pomembno na površinah, ki so pozidane oziroma na katerih stoji kakšen objekt (stanovanjski, poslovni, druge rabe),
 • da se mora meteorna oziroma padavinska voda stekati čim bolj stran od objektov (sistem mora preprečiti, da bi se voda stekala proti objektom ali jih celo zalila).

Kakšne betonske kanalete izbrati?

Pri načrtovanju pa ni važno zgolj to, kako poteka sam sistem oziroma kje točno je speljan, ampak tudi to, kakšne betonske kanalete izberemo. Obstaja namreč veliko različnih. Predvsem je pri izbiri pomembno, kakšno zmogljivost imajo. Od tega je namreč odvisna njihova učinkovitost. Zaradi tega se je za določen model vedno treba odločati glede na njegov pretok oziroma kapaciteto meteorne oziroma padavinske vode, ki jo lahko odvedejo v določenem času. Če bo imel sistem dovolj veliko kapaciteto bo kos prav vsem izzivom glede meteorne oziroma padavinske vode.

Podatek o zmogljivosti je torej ključen za ustrezno izbiro. Obenem pa je pri izbiri treba upoštevati še kup drugih tehničnih karakteristik in lastnosti. Prav zaradi tega sama izbira ustreznih elementov takšnega sistema ni vedno enostavna. Kakšne betonske kanalete torej izbrati? Pred tem se je o izbiri skorajda nujno posvetovati s strokovnjakom, ki vam bo svetoval tudi glede pravilnega načrtovanja sistema za odvodnjavanje. S tako načrtovanim sistemom bodo celotna površina, pa tudi vsi objekti na njej, vedno dobro zaščiteni pred meteorno in padavinsko vodo, ne glede na to, koliko je bo treba odvesti.

betonske kanalete za odvodnjavanje

Intenzivno deževje lahkokanalete betonske Hauraton prinese različne težave z meteorno vodo, ki se jim je vsekakor najpametneje izogniti. Zadrževanje meteorne vode na cestišču, dvorišču ali okrog objekta vsekakor ni zaželeno, takšne težave pa lahko preprečimo z vgrajevanjem ustreznega sistema za odvodnjavanje – npr. betonske kanalete. Z njimi je mogoče poskrbeti za odvodnjavanje in s tem preprečevanje poplavljanja različnih površin z meteorno vodo, saj bo takšen sistem poskrbel, da bo slednja odtekla na mesto, na katerem ne bo povzročala prav nobene škode.

Meteorna voda in poplavljanje

Močnejša deževja in neurja žal postajajo stalnica, zato je temu treba prilagoditi tudi odvodnjavanje površin. Pomembno je, da so vanje vgrajene zmogljive betonske kanalete s čim večjim pretokom, ki bodo tako kos tudi večjim količinam meteorne vode. Na nepozidanih površinah načeloma slednja ponikne v zemljo, na vseh ostalih površinah pa je treba urediti ustrezno odvodnjavanje, če z meteorno vodo in njenim poplavljanjem ne želimo imeti težav. Problem je, da se v zadnjih letih dogaja, da v zelo kratkem času pade zelo veliko dežja, zato obstoječi sistemi za odvodnjavanje pogosto toliko meteorne vode enostavno ne morejo odvesti, zato se ta začne zadrževati na površini. Če želimo to preprečiti, je treba:

 • poskrbeti za boljše odvodnjavanje,
 • izračunati, koliko meteorne vode je treba odvesti,
 • vgraditi nov, boljši in zmogljivejši sistem za odvodnjavanje,
 • izbrati betonske kanalete z dovolj velikim pretokom,
 • poskrbeti, da bo sistem zmogel odvesti tudi večje količine meteorne vode v čim krajšem času,
 • poskrbeti tudi za pravilno vgradnjo takšnega sistema, saj bo slednji le tako lahko odlično deloval.

Betonske kanalete so trpežne in zmogljive

Betonske kanalete vsekakor veljajo za zelo trpežne, za kar poskrbi material, iz katerega so narejene, prav tako pa za to poskrbi tudi njihova zasnova. Ob enem pa omogočajo tudi nadvse dober pretok meteorne vode, saj so zelo zmogljive in hkrati oblikovane tako, da skoznje meteorna voda čim prej odteče. Vgrajene imajo tudi peskolove in druge dodatke, ki preprečijo, da bi se v njih nabiral odpadni material, ravno tako pa za to poskrbi tudi sama rešetka, ki ima lahko različno velike odprtine, ki preprečujejo vdor peska, kamenja, listja, smeti in preostalega odpadnega materiala v telo betonske kanalete. S tem je poskrbljeno za to, da se ta ne more zamašiti, ampak ohranja svoj pretok. Tako lahko v najkrajšem možnem času odvedejo tudi zelo velike količine meteorne vode, pri čemer je seveda možno izbirati med različnimi dimenzijami glede na vrsto površine oziroma potrebe po njenem odvodnjavanju. Vedno je namreč pri odvodnjavanju treba izhajati iz specifične površine, kamor bodo vgrajene.

Dobro se obnesejo pri odvodnjavanju ter v ta namen služijo vrsto let, za kar poskrbi njihova zelo dolga življenjska doba. Gre torej za izdelek, ki omogoča vse tisto, kar je potrebno za to, da preprečimo zadrževanje meteorne vode na neki površini, njeno poplavljanje in razne druge težave. V kolikor na neki površini prihaja do zadrževanja vode ali njenega poplavljanja ob vsakem večjem deževju, potem je treba čim prej ukrepati, preden meteorna voda začne povzročati še več gmotne škode. Najboljšo rešitev pri tem predstavlja vgradnja ustreznega sistema za odvodnjavanje.

 

 

 

gradnja

Betonski kanalete so predhodno izdelani betonski elementi, ki se uporabljajo za odvodnjavanje deževnice, odpadne vode, meteornih in drugih odpadnih voda v gradbeništvu. Kanalete so običajno izdelane iz betona, ki je trpežen in odporen na vremenske razmere ter kemijsko odporen na vodo in druge snovi.Zaradi svoje trdnosti in vzdržljivosti se jih lahko uporablja na zelo frekventnih ali obremenjenih površinah, kot so ceste, parkirišča, bencinske črpalke, skladišča, industrijske površine, pristanišča, kontejnerski terminali, letališča in podobno. Z njihovo vgradnjo tako lahko poskrbite za kakovostno in učinkovito linijsko odvodnjavanje meteorne vode.

Veliko večja stabilnost in vzdržljivost

betonske kanalete - faserfix super

Betonske kanalete – Faserfix super

Betonske kanalete za odvodnjavanje padavinske oziroma meteorne vode so izredno učinkovite in vzdržljive. Za to poskrbi predvsem material, iz katerega so narejene. Pri tem je treba vedeti, da obstaja več vrst betonov in da med najbolj vzdržljive velja tisti, ki je še dodatno ojačan s posebnimi vlakni. Gre za posebno vrsto, ki je zasnovana prav v ta namen, da je čim bolj odporna in čim bolje prenaša različne vrste obremenitev. Beton, ki je armiran z vlakni, namreč:

 • omogoča daljšo trajnost in odpornost
 • omogoča večjo stabilnost,
 • omogoča tanjše, a bolj odporne stene,
 • poskrbi za nižjo maso celotne betonske kanalete,
 • nudi enostavno čiščenje in vzdrževanje.

Za ekstremne zahteve

Če iščete rešitev za odvodnjavanje, je treba slednjo vedno izbrati preudarno ter pri tem upoštevati prav vse lastnosti določene površine:

 • kako obremenjena je,
 • kakšna zmogljivost odvodnjavanja meteorne vode je potrebna,
 • kakšen je naklon parcele,
 • kakšen je hidravlični izračun za to parcelo,
 • kako je odvodnjavanje urejeno na sosednjih parcelah,
 • ali je površina pozidana, so na njej objekti,
 • ali je površina asfaltirana, je na njej trava, gramoz itd.

Prav zaradi tega je na voljo veliko različnih rešitev, med katerimi lahko izbirate. Ti so na voljo v različnih obremenitvenih razredih in imajo različno zmogljivost. Prav tako pa se za njihovo izdelavo uporablja tudi veliko različnih materialov. Beton, armiran z vlakni, se v ta namen zelo dobro obnese, saj odlično prenaša tudi najvišje obremenitve oziroma močne, dinamične sile. Zaradi tega je kot material sistema za odvodnjavanje primeren ne le za zelo frekventne in obremenjene površine, ampak je kos celo ekstremnim zahtevam. Pri tem pa je treba nujno izbrati tudi ustrezno rešetko, ki je prav tako čim bolj odporna in vzdržljiva.

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/

 

gradnja

Športna igrišča so pogosto prekrita z umetnimi materiali. Takšna podlaga je idealna za različne športne aktivnosti ter omogoča enostavno vzdrževanje, je pa tudi na njej treba poskrbeti za odvodnjavanje. In ne le to: ker so umetne podlage za športna igrišča navadno narejene iz plastičnih mas, je na njih treba zagotoviti tudi ustrezno filtriranje, da delci plastike ne morejo zaiti v vodo oziroma v okolje. Za to poskrbijo Hauratonove kanalete iz linije SPORTFIX CLEAN. 

Odvodnjavanje in filtriranje mikroplastike obenem 

Kanalete in rešetke HauratonKanalete Hauraton iz linije SPORTFIX CLEAN so zasnovane tako, da lahko obenem zagotovijo tako odvodnjavanje kot filtriranje delcev mikroplastike iz meteorne oziroma površinske vode. Gre torej za izredno dovršeno in inovativno rešitev, ki prepreči zadrževanje meteorne vode na igrišču ali športni površini, hkrati pa še ščiti okolje in vodne vire pred mikroplastiko, ki predstavlja vse večji okoljski problem. Takšne rešitve, ki skrbijo za filtiranje mikroplastike, so zato nekaj, kar lahko razreši to težavo oziroma pripomore k bolj čistemu in manj onesnaženemu okolju in naravi. 

Kako delujejo kanalete s filtrom za mikroplastiko? 

kanaleteHauratonove kanalete iz linije SPORTFIX CLEAN omogočajo zadrževanje mikroplastičnih delcev v filtrirnem sistemu. Za to poskrbi filter oziroma temu namenjen filtrski substrat: 

 • ki je izdelan na osnovi aktivnega oglja, 
 • ki filtrira vse delce, večje od 0,45 µm, 
 • ki preprečuje, da bi delci mikroplastiki iz igrišč in športnih površin onesnažili okolje, podtalnico in vodne vire ter oceane. 

Takšno rešitev se vgradi po celi dolžini in širini igrišča ali površine, tako da je ta popolnoma obdana z njimi. To omogoča, da se vsa meteorna voda s površine zlije vanje ter se tako filtrira, preden nato lahko varno odteče naprej v okolje. 

Varna in učinkovita uporaba 

Rešitve SPORTFIX CLEAN pa niso učinkovite le pri filtriranju delcev mikroplastike, temveč tudi pri samem odvodnjavanju meteorne vode s površine. Ta bo zato z igrišča hitro odtekla in se na njem ne bo zadrževala, kar je za njegovo nemoteno uporabo gotovo bistvenega pomena. Poleg tega pa so modeli iz linije SPORTFIX opremljeni tudi s protizdrsno površino rešetke, kar poskrbi za večjo varnost na športni površini. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@hauraton.si

Prodajna mesta
Spletna stran:www.hauraton.si

gradnja

odvodnjavanjeOdvodnjavanje padavinske vode preprečuje poplave. Zaradi tega je na vsako površino treba vgraditi ustrezen sistem, ki bo skrbel za to. Na tak način preprečimo številne nevšečnosti, ki bi jih lahko povzročila padavinska voda, ter preprečimo njeno poplavljanje. To je še posebej pereče v bližini objektov, zato je za odvod vode še posebej skrbno treba poskrbeti na vseh gosto pozidanih območjih. Tak sistem mora biti nujno tudi pravilno in strokovno načrtovan, saj bo le tako lahko preprečil težave z meteorno vodo in njeno poplavljanje ter zalivanje objektov. Zaščita objektov pred meteorno vodo je še posebej bistvenega pomena, žal pa zanjo ni vedno poskrbljeno tako, kot bi moralo biti. 

Odvodnjavanje v urbanem naselju 

Urbana oziroma pozidana območja predstavljajo največji izziv za odvodnjavanje. Pogosto se zgodi, da to ni ustrezno načrtovano ali zasnovano. To povzroča številne probleme, slabo voljo in prepire med sosedi, zato je zelo pomembno, da se vse skupaj uredi tako, kot je treba. Do težav pa lahko sicer pride tudi v primeru, da je sicer sistem bil ustrezno načrtovan, vendar je sčasoma zaradi kasnejše pozidave ali novih ureditev območja, lahko pa tudi zaradi bolj intenzivnih padavin, ki so jih prinesle podnebne spremembe, prišlo do njegove preobremenjenosti. V takem primeru je treba za odvodnjavanje na novo poskrbeti, saj le tako lahko preprečimo zalivanje okolice, vrtov, dvorišč in kleti ter njihovo poplavljanje, do česar v Sloveniji v številnih objektih prihaja bolj pogosto, kot bi bilo to potrebno, v veliki meri ravno zaradi tega, ker za meteorno vodo ni ustrezno poskrbljeno. 

Načrtovanje odvoda meteorne vode 

Odvodnjavanje.siNe glede na to, ali za odvodnjavanje še ni poskrbljeno ali pa sicer zanj je poskrbljeno, a ne najbolj ustrezno, je treba najprej narediti ustrezen načrt, nato pa vgraditi sistem: 

 • ki bo ustrezno dimenzioniran, 
 • ki bo prilagojen vsem zahtevam površine, 
 • ki bo dovolj zmogljiv, 
 • ki bo zasnovan čim bolj trajno, da bo lahko svojemu namenu služil čim več časa, 
 • ki bo tudi ustrezno vgrajen. 

Pri njegovem načrtovanju naj zato sodelujejo strokovnjaki za to področje, predvsem pa naj se sistem načrtuje tako, da bo njegova zmogljivost rajši malce večje od trenutnih potreb. S tem se zagotovi, da tudi v prihodnosti ne bo težav z njegovo preobremenjenostjo. Zavedati se je namreč treba, da se tak sistem načrtuje za vsaj nekaj desetletij vnaprej, zato je to treba upoštevati tudi pri njegovem načrtovanju. 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/

 

gradnja

Linijska odvodnja - Hauraton Recyfix ProObstajajo znamke, na katere se človek lahko vedno zanese. Njihovi izdelki so namreč izdelani kakovostno, zato zanesljivo dobro delujejo. To velja tudi za kanalete za odvodnjavanje Hauraton, ki so izdelane z mislijo na čim večjo učinkovitost. Meteorna oziroma padavinska voda tako po njih zanesljivo odteče, s čimer je površina ali objekt na njej odlično zavarovan pred njo. Zato se izdelke tega nemškega proizvajalca zagotovo splača izbrati za namen odvajanja meteorne vode. 

Rešitve za meteorno vodo za vse površine 

Kanalete za odvodnjavanje Hauraton predstavljajo odlično rešitev za vse vrste površin. Na voljo so v več težnostnih razredih, med katerimi je možno izbirati, ravno tako pa je možno izbirati med številnimi drugimi tehničnimi karakteristikami, ki poskrbijo za to, da bo določena rešitev za meteorno vodo izbrana čim bolj po meri površine, v katero bo vgrajena. Z njimi lahko poskrbite za urejanje določene površine oziroma za urejanje okolice nekega objekta, ne glede na to, za kakšno površino ali za kakšen objekt gre – za meteorno vodo je namreč treba ustrezno poskrbeti prav povsod.  

Kakšne kanalete za odvodnjavanje Hauraton izbrati? 

Linijska odvodnjaV svojem prodajnem programu ima ta priznani nemški proizvajalec zelo veliko različnih produktov, med katerimi je možno izbirati. V podjetju se namreč zavedajo, da so potrebe uporabnikov zelo raznolike, čemur tako prilagajajo tudi svoje izdelke. Pri tem je treba upoštevati: 

 • kako obremenjena je površina, za katero potrebujete ustrezno rešitev in za kakšno vrsto površine gre, 
 • ali je površina povozna, torej obremenjena tudi s prometom, 
 • kakšne so potrebe po odvajanju meteorne vode (ta podatek dobimo iz hidravličnega izračuna, ki ga za določeno površino izdela projektant), 
 • kakšne so estetske ali druge zahteve določene površine. 

Glede na to se izbere ustrezen model v izbranem obremenitvenem razredu in z ustreznimi dimenzijami. Možno je izbirati tudi med različnimi materiali, med katerimi za najbolj odpornega velja beton z armiranimi vlakni oziroma mikroarmaturo, ki dodatno ojača sam proizvod in ga naredi bolj odpornega na različne obremenitve in dinamične sile. Zelo pomemben podatek pa je tudi hidravlični pretok kanalete za odvodnjavanje Hauraton, ki nam pove, kako hitro bo ta sposobna odvajati meteorno vodo oziroma kako učinkovito bo lahko poskrbela za to. Ob tem pa ni odveč opomniti, da ima ključno vlogo pri učinkovitosti takšnega sistema tudi to, da je ta pravilno vgrajen, zato se je ob izbiri treba pozanimati tudi o pravilnem načinu vgradnje oziroma vgradnjo strokovno načrtovati. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 561 88 33
Email:info-hr@hauraton.com

Prodajna mesta
Spletna stran:www.hauraton.hr

ogrevanje_hise

siemens SlovenijaPLC krmilniki spadajo med industrijske avtomatizacijske komponente, torej izdelke, ki so nujni za to, da lahko poskrbimo za avtomatizacijo različnih procesov v industriji. S pomočjo krmilnikov namreč te procese krmilimo ter s tem poskrbimo, da se odvijajo avtomatsko in s tem po predhodnem načrtu, kar omogoča številne prednosti in boljšo predvidljivost poteka vseh procesov. Odlične krmilnike nudi tudi Siemens Slovenija oziroma njihov slovenski partner, podjetje Dankon. 

Oprema za avtomatizacijo v industriji 

Siemens Slovenija nudi vrsto avtomatizacijskih rešitev. Oprema za avtomatizacijo v industriji mora biti namreč kakovostna in zanesljiva, zato je zelo pomembno, da se v ta namen izbere proizvajalca, ki zna poskrbeti za to. Če ta proizvajalec skrbi še za čim večjo inovativnost in prilagodljivost opreme, pa bo za avtomatizacijo z njeno pomočjo še lažje poskrbeti. Kakovostno izvedena avtomatizacija ima namreč ogromno prednosti in lahko znatno izboljša ter optimizira vsak proizvodni proces, ne glede na to, za katero industrijsko panogo gre. Cilj takšne avtomatizacije je namreč prav izboljšanje celotnega industrijskega oziroma proizvodnega procesa, kar pa je možno le z opremo, ki to omogoča. 

Velika zaloga krmilnikov in druge opreme za avtomatizacijo 

Siemens krmilnikPodjetje Dankon ima kot partner Siemens Slovenija na zalogi veliko ponudbo različnih krmilnikov tega nemškega proizvajalca. Trudijo se namreč za to, da slovenskemu trgu ponudijo čim večji nabor raznolike in kakovostne opreme za avtomatizacijo v industriji, med katero ključno mesto seveda zavzemajo ravno PLC krmilniki. Na našem tržišču je tako kot marsikje drugod po svetu med najbolj popularnimi na tem področju gotovo serija Simatic S7-1200, ki združuje vse potrebne lastnosti, ki jih potrebujejo tisti, ki želijo čim bolje in čim hitreje poskrbeti za kakovostno avtomatizacijo različnih procesov. Ta serija je izredno dobro zasnovana in jo je možno uporabljati v različne namene. 

Poleg samih krmilnikov, pri katerih lahko stranke izbirajo med vsemi standardnimi modeli iz serije Simatic S7-1200, lahko pa se odločijo tudi za krmilnik LOGO! 8, imajo na zalogi še različne digitalne ter analogne izhodno-vhodne enote, HMI Basic Panele, digitalne razširitve in raznoliko drugo opremo. Če bi vas zanimal njen nakup, jim lahko vedno pošljete povpraševanje ali jih pokličete. Ukvarjajo se namreč ne le z dobavo in prodajo opreme za avtomatizacijo, temveč svojim strankam nudijo tudi pomoč v obliki tehniškega svetovanja pri izbiri ustrezne opreme, hkrati pa v primeru nakupa opreme pri njih poskrbijo tudi za vso potrebno poprodajno podporo. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

VRD Dankon, d.o.o.
Podutiška cesta 94
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 3200 861
Email:info@dankon.si

Spletna stran:www.dankon.si

gradnja

Imate po vsakih padavinah težave z zastajanjem vode na vaši parceli? Ali pa vam padavinska voda zalije parkirišče oziroma se na vašem dvorišču zaradi nje naredi velika luža? Se na vašo parcelo morda steka padavinska voda iz okoliških površin in vam povzroča škodo, zato vas je strah vsakega večjega deževja? Betonske kanalete za odvodnjavanje predstavljajo učinkovito rešitev za vse naštete težave s padavinsko vodo, zato se splača odločiti zanje in jih vgraditi ter se tako rešiti takšnih težav. 

Kam bo odtekla padavinska voda? 

betonske kanaliceTo, kam bo odtekla padavinska voda, je odvisno od številnih dejavnikov. Voda namreč vedno najde pot, da nekako ponikne v zemljo, vendar pa je pametno to mesto ustrezno načrtovati. Betonske kanalete za odvodnjavanje so zasnovane ravno v ta namen, da padavinsko vodo odvedejo tja, kjer lahko ponikne brez povzročanja škode. Tako lahko vnaprej predvidimo, kam bo odtekla padavinska voda, ter njeno odvajanje speljemo tako, da pri njem ne bo ogrožena ne sama površina ne objekti na njej. To pomeni, da z ustreznim sistemom za odvajanje padavinske vode lahko poskrbimo za preprečevanje: 

 • vseh vrst težav s padavinsko vodo, četudi gre za večje količine (če se ta npr. steka tudi z okoliških površin, če gre za večje deževje itd.) 
 • zastajanja vode na površini, 
 • nastajanja večjih luž na dvorišču, parkirišču, vrtu ali drugi površini, 
 • zadrževanja večjih količin vode na določenem mestu, 
 • betonska kanalicapoplavljanja površin, 
 • stekanja padavinske vode na neprimerno mesto, 
 • stekanja padavinske vode proti objektom oz. v njihovo bližnjo okolico, 
 • zalivanja objektov in njihovega poplavljanja, 
 • nastajanja madežev vlage na fasadi objektov, 
 • nanosa odpadnega materiala na neko površino, do česar lahko pride ob večjem deževju, 
 • gmotne škode, ki bi jo lahko povzročile večje količine vode. 

Koliko stanejo betonske kanalete za odvodnjavanje? 

Treba je izbrati kakovostne betonske kanalete za odvodnjavanje, saj le kakovosten sistem lahko učinkovito poskrbi za padavinsko vodo tako, da z njo ne bo težav. Zato je treba pri izbiri na prvo mesto vedno postaviti kakovost, ne pa to, da bomo našli čim cenejšo rešitev. Neustrezna rešitev namreč ne bo učinkovita, in čeprav njena cena ne bo visoka, bomo po nepotrebnem zapravili denar zanjo. Zaradi tega se je bolje odločiti za nekoliko dražjo, a učinkovito in kakovostno rešitev, s katero se boste za vedno rešili vseh težav s padavinsko vodo. 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 561 88 33
Email:info-hr@hauraton.com

Spletna stran:www.kanalice.hr

gradnja

Že sama oblika betonske kanalete poskrbi za večjo učinkovitost in zmogljivost pri odvodnjavanju, zato nikakor ni vseeno, kakšna je. Tega se dobro zavedajo tudi proizvajalci, ki preizkušajo in testirajo različne možnosti, da bi našli tisto najbolj učinkovito med njimi. Ustrezna oblika namreč poskrbi za večji pretok, kar prispeva k temu, da sistem v krajšem času lahko odvede več meteorne vode – torej je zaradi tega bolj zmogljiv pri odvodnjavanju. 

Inovativna zasnova za še boljše delovanje 

betonske kanaleteKaj vse vpliva na zmogljivost betonske kanalete? Oblika je zagotovo eden od dejavnikov, ki ima velik vpliv na to, zato je sama zasnova takšnega proizvoda zelo pomembna. Proizvajalci se trudijo najti čim bolj optimalno rešitev, pri čemer svoje proizvode nenehno tudi testirajo in tako preverjajo, kako so učinkoviti. Inovativna zasnova je tudi ena od lastnosti izdelkov za odvodnjavanje podjetja Hauraton, ki slovi po zelo izpopolnjenih in zmogljivih proizvodih. Niso namreč kar tako postali eno od najbolj prepoznavnih podjetij na tem področju, temveč so do takšne prepoznavnosti prišli z izdelavo številnih kakovostnih proizvodov, ki več kot odlično služijo svojemu namenu. V podjetju tudi nenehno vlagajo v razvoj in inovacije, kar vpliva tudi na izpopolnjenost njihovih izdelkov oziroma sistemov za odvodnjavanje meteorne vode, ki predstavljajo osrednji proizvod njihovega prodajnega programa. S takšnimi sistemi so tako opremljene raznolike površine po vsem svetu. 

Zmogljivost mora biti prilagojena količini meteorne vode 

betonske kanalete za odvodnjavanjeKakšna zmogljivost betonske kanalete pa je sploh potrebna za uspešno odvodnjavanje neke površine? Količina meteorne vode, ki jo je treba odvesti, se od površine do površine razlikuje. Zaradi tega je pred izbiro ustreznega sistema za odvodnjavanje meteorne vode treba narediti hidravlični izračun, ki nam pove, kakšno količino meteorne vode bo treba s površine odvesti oziroma kako zmogljiv sistem je treba vgraditi na neko površino. Takšen izračun izdela projektant, ki pomaga tudi pri načrtovanju ustreznega sistema, pri tem pa je priporočljivo tudi sodelovanje strokovnjaka iz podjetja, ki se ukvarja z izdelavo in prodajo sistemov za odvodnjavanje. Tako vam lahko pri načrtovanju odvodnjavanja pomagajo tudi strokovnjaki iz podjetja Hauraton, ki že več let deluje tudi na slovenskem trgu. Ravno za boljše ozaveščanje o pomenu odvodnjavanja in za boljše informiranje o njem so za slovensko tržišče izdelali tudi spletno stran odvodnjavanje.si, kjer boste našli predstavitev različnih rešitev na enem mestu ter dobili veliko koristnih strokovnih nasvetov. 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@odvodnjavanje.si

Prodajna mesta
Spletna stran:https://odvodnjavanje.si/

gradnja

Danes obstajajo že tako raznolike rešitve za odvodnjavanje meteornih voda, da je z njimi možno urediti prav vsako površino. Zaradi tega je velika škoda, da na številnih površinah za to še vedno ni poskrbljeno, saj bi se to s sodobnimi sistemi, ki so zasnovani ravno v ta namen, dalo enostavno urediti tako, da ne bi bilo težav. Če razmišljate o vgradnji takšnega sistema, potem boste v članku izvedeli, kakšne vrste sistemov so vam na voljo. 

Točkovni in linijski sistemi 

odvodnjavanje meteornih vodaRešitve za odvodnjavanje meteornih voda se v osnovi delijo na točkovne in linijske. Točkovni sistemi so zasnovani tako, da se vsa voda steka v eno točko – na primer v odtočni jašek, kamor nato ponikne. Pri linijskih sistemih pa se deževnica zbira vzdolž kanalete ter nato po njej odteče do mesta, kjer ponikne v zemljo. V sodobnem času prednjačijo linijski sistemi, saj so se v praksi izkazali za zelo učinkovite pri obvladovanju tudi večjih količin padavinske vode, zato spadajo med najboljše rešitve za odvodnjavanje meteornih voda, ki omogočajo izredno učinkovito odvodnjo. 

Različni materiali in druge možnosti 

odvodnjavanje meteorne vodeNa voljo so sistemi, ki so lahko narejeni iz različnih materialov. Od materiala je odvisna robustnost sistema in to, kako bo ta prenašal zunanje dejavnike ter obremenitve, zato je ustrezen material bistvenega pomena. Pri tem pa se ne sme pozabiti, da so kanalete običajno sestavljene iz samega telesa kanalete, torej kanala, po katerem odteka voda, ter rešetke, ki ta kanal prekriva ter ga ščiti pred vdorom umazanije, listja, kamenčkov itd. Tudi izbiri ustrezne rešetke in materiala, iz katerega je narejena, je smiselno posvetiti kar nekaj pozornosti – če material rešetke na primer ni odporen na korozijo, bo rešetka sčasoma spremenila svoj izgled, nekateri materiali so na primer občutljivi na sol za posipanje cest itd. Treba je torej poskrbeti za to, da so vsi elementi izbrane rešitve za odvodnjavanje meteornih voda narejeni iz materialov, ki so čim bolj odporni tako na obremenitve kot na razne vremenske in druge zunanje dejavnike. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:

HAURATON d.o.o.
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

Telefon: +386 1 361 78 33
Email:info@hauraton.si

Prodajna mesta
Spletna stran:www.hauraton.si