Ko izbiramo barve za svoje stanovanje, je treba misliti na njihovo usklajenost. Tudi če imajo posamezni kosi opreme čudovite barve, morajo biti le-te usklajene z drugimi barvami v prostoru.

Veliko število različnih, med seboj neusklajenih barv vnaša v prostor zmedo. V prostoru naj prevladujejo ena, dve ali največ tri barve v eni od kombinacij, ki so opisane v nadaljevanju. Barvitost prostora lahko dosežemo z različnimi odtenki. Čeprav je v prostoru tisoč odtenkov, lahko učinkuje umirjeno, če vsi odtenki pripadajo največ trem barvam, ki v svoji nasičeni obliki tvorijo umirjeno kombinacijo.

Barve v prostoru

Barvna oprema prostora - topel in prijazen domStene, strop in tla so največje površine v prostoru in zato so njihove barve najbolj pomembne. Spomnimo se, da svetle, pastelne barve prostor odpirajo in optično povečujejo, temni odtenki iste barve pa ga zapirajo in optično zmanjšujejo. Zato se za temne ali močne barve sten, tal in stropa odločamo le pri zelo velikih prostorih.

Če so stene obarvane, je treba vse druge barve v prostoru kombinirati z barvo sten. Najtežji za izbiro opreme je primer, ko so stene pobarvane v dveh ali celo treh različnih barvah. Za vzpostavitev ustrezne barvne kombinacije nam tako ostane le še ena barva, njeni odtenki in odtenki barv na stenah, v zadnjem primeru pa le še odtenki barv na stenah. Zato je verjetno bolje prej kupiti opremo in po njenih barvah kombinirati barve sten. Pristop, pri katerem stene različno obarvamo, je drzen, lahko je izredno učinkovit in uspešen, a uspeh dosežemo le s finim občutkom za barve. V vsakem primeru je bolj varno, če so stene svetle, obarvane s pastelnimi barvami ali pobeljene.

Razlikujemo med toplimi in hladnimi barvami. Tople barve že po samem imenu ustvarjajo občutek toplote in vzpodbujajo. Nasprotno hladne barve delujejo bolj mrtvo, mirno, hladno.

Vse barve, ki vsebujejo rdečo barvo, so tople. Ponavadi vsebujejo tudi več ali manj rumene. Tudi za čisto rumeno barvo bi lahko rekli, da je topla. Med tople barve prištevamo rdečo, oranžno, rjavo, rumeno in vse vmesne odtenke do rdečevijoličaste, ko toplota počasi izginja, in do rumenozelene, ko toplota izginja na nasprotni strani barvnega kroga.

Med toplimi barvami izstopa rdeča kot najbolj agresivna, vroča barva. Stimulira živčni sistem in dviguje krvni tlak. V grafičnem oblikovanju jo uporabljamo kot barvo za poudarjanje. S katerokoli barvo jo kombiniramo, vedno izstopa. Je barva moči.

Tople barve, če niso izrazito močne, so prijetne in ugodno vplivajo na razpoloženje.

Vse barve, ki vsebujejo modro, so hladne — od zelene do tistega odtenka vijolične barve, v katerem še prevladuje modra. Kot tople barve, ki s svojim žarenjem ponazarjajo vročino in ogenj, hladne barve ponazarjajo hladnost vode in ledu. Vzbujajo občutek svežine in pomirjajo.

Že naši predniki so znali pravilno uporabljati barve po njihovi toploti. Na hladnem severu so stene opremljali z lesom v topli rjavi barvi, tudi sicer najdemo v prostorih precej toplih barv. Obratno lahko na vročem jugu vidimo stene in pohištvo obarvano v hladne odtenke modre ali zelene barve. To nam je lahko za vzor. V prostore, ki so na severni, torej hladni strani našega stanovanja ali stanovanjske hiše, vnesemo tople barve, ki uravnotežijo mračnost samega prostora. Obratno v prostore, ki gledajo na južno stran, vnesemo hladnejše barve, ki se lahko zoperstavijo vročim sončnim žarkom. V prostorih na vzhodni in zahodni strani uporabimo manj nasičene, pastelne odtenke tople ali hladne barve.

Poleg nasprotja toplo-hladno razlikujemo tudi med svetlimi in temnimi barvami. Svetle barve so barve z manj pigmenta (prosojne) ali s primešanim belilom (pokrivne). Bolj ko so barve svetle, bolj so podobne beli in razlike med posameznimi odtenki izginjajo. Svetle barve prostor odprejo in navidezno povečajo. Pasteli v najnežnejših odtenkih modre in rožnate delujejo pomirjajoče, rožnati odtenki tudi romantično.

Temnim barvam je primešan črn pigment. To so resnobne, razkošne, včasih mračne barve, ki prostor navidez zmanjšujejo in ga zapirajo.

 

Nasprotja poživljajo, kombinacija toplih-hladnih, svetlih-temnih barv, konstrastnih površin

Prostor poživijo nasprotja: toplo-hladno, svetlo-temno, veliko-majhno, kontrastno. Če na večjih površinah prevladuje kombinacija odtenkov iste barve, lahko prostor poživimo s posameznimi manjšimi predmeti v zasičeni kontrastni barvi. Kopalnico, na primer, v kateri prevladujejo modri odtenki, poživijo predmeti v kontrastni oranžni barvi, na primer goba za umivanje, okvir ogledala, brisača ipd.

 

Če isti prostor opremimo v drugih barvnih kombinacijah in z drugim pohištvom, deluje popolnoma drugače; dobi drugačen značaj, ki se lahko sklada ali pa tudi ne z značajem posameznika, ki v njem prebiva. Zato je odveč govoriti, kateri ambient je absolutno lepši, boljši. Od našega značaja in pogleda na svet je odvisno, kaj nam je najbolj všeč. Zato je treba najprej spoznati samega sebe in svoje želje in s tem spoznanjem opremljati svoj dom. Poznavanje barvnih kombinacij in učinkov, ki jih imajo barve in oblike na prostor, pa nam je lahko pri tem zelo v pomoč.

 

Barvni krog

 

Barvni krog

 

 

Barvni krog sestavljajo primarne, sekundarne in terciarne barve. Primarne barve so rdeča, modra in rumena. Z mešanjem primarnih barv lahko ustvarimo tri nove barve: vijolično (modra + rdeča), oranžno (rdeča + rumena) in zeleno (modra + rumena). Imenujemo jih sekundarne barve. Če zmešamo vse tri primarne barve, dobimo črno.

Z mešanjem sekundarnih in primarnih barv dobimo terciarne barve: rdečeoranžno, rumenooranžno, rumenozeleno, modrozeleno, modrovijolično in rdečevijolično.

Če vse do sedaj naštete barve razvrstimo v nekakšen sistem, krog, dobimo 12-delni barvni krog, v katerem so tri primarne, tri sekundarne in šest terciarnih barv. Če bi barve mešali še naprej, bi se število odtenkov skokovito povečevalo.

Barve v osnovnem barvnem krogu so čiste in zasičene s pigmentom. To pomeni, da nimajo primesi črnega barvila in da pigmenti niso redčeni.

Če opisanim dvanajstim barvam dodajamo črno barvilo, dobivamo temnejše odtenke. Živo rdečo barvo, na primer, tako spremenimo v temno rdečo, zamolklo rdečo do skoraj povsem črne. Vsi novi odtenki iste barve, ki nastanejo zaradi primesi črnega barvila, ostanejo na barvnem krogu na istem mestu kot osnovna barva, v tem primeru rdeča. Če osnovnim barvam razredčimo pigmente ali jim dodajamo belilo, dobimo svetlejše odtenke. Pravimo jim pastelni odtenki, pastelne barve. Rdečo, na primer, posvetlimo prek rožnate, svetloroza do skoraj povsem bele barve. Tudi pastelni odtenki ostanejo v barvnem krogu na istem mestu kot osnovna barva.

Za dve barvi, ki v barvnem krogu stojita druga proti drugi (na nasprotnih straneh), pravimo, da sta kontrastni, nasprotni. Za dve barvi, ki v barvnem krogu stojita druga ob drugi, pa pravimo, da sta sosednji, sorodni barvi.

Vse barve, ki vsebujejo rdečo barvo, so tople. Ponavadi vsebujejo tudi več ali manj rumene. Tudi za čisto rumeno barvo bi lahko rekli, da je topla. Med tople barve prištevamo rdečo, oranžno, rjavo, rumeno in vse vmesne odtenke do rdečevijoličaste, ko toplota počasi izginja, in do rumenozelene, ko toplota izginja na nasprotni strani barvnega kroga.

Med toplimi barvami izstopa rdeča kot najbolj agresivna, vroča barva. Stimulira živčni sistem in dviguje krvni tlak. V grafičnem oblikovanju jo uporabljamo kot barvo za poudarjanje. S katerokoli barvo jo kombiniramo, vedno izstopa. Je barva moči.

Tople barve, če niso izrazito močne, so prijetne in ugodno vplivajo na razpoloženje.

Vse barve, ki vsebujejo modro, so hladne — od zelene do tistega odtenka vijolične barve, v katerem še prevladuje modra. Kot tople barve, ki s svojim žarenjem ponazarjajo vročino in ogenj, hladne barve ponazarjajo hladnost vode in ledu. Vzbujajo občutek svežine in pomirjajo.

Tople in hladne barve so na nasprotnih polovicah barvnega kroga. Tople stimulirajo, hladne pomirjajo.

Barva nikoli ne obstaja sama, vedno jo obkrožajo druge ali vsaj barva okolice ali podlage. Učinek iste barve je zato odvisen od drugih barv v okolici. Rumeno, na primer, vidimo na beli podlagi povsem drugače kot na črni podlagi. Barve, ki v nekem prostoru nastopajo skupaj, imenujemo barvna kombinacija ali barvni sestav.

 

Monokromatični sestav

Monokromatični sestav vsebuje  odtenke iste barve

Monokromatični sestav vsebuje odtenke iste barve. Deluje umirjeno, skladno. Prostor, opremljen v monokromatični barvni kombinaciji, je prijeten, a lahko tudi dolgočasen, če s kontrasti med zelo svetlimi in zelo temnimi odtenki ne poskrbimo za dinamiko.

Neskladni sestav

Neskladni sestav kombinira neko barvo z barvo, ki je v barvnem krogu soseda komplementarni barvi.

Neskladni sestav kombinira neko barvo z barvo, ki je v barvnem krogu soseda komplementarni barvi. Takšna je, na primer, kombinacija modre in živordeče barve. Že samo ime pove, da kombinacija učinkuje neskladno, izstopajoče. Zato je za opremo prostorov manj primerna, pač pa je, ker pritegne pozornost, idealna za reklamna sporočila.

Komplementarni sestav

Komplementarni sestav vsebuje dve komplementarni barvi

Komplementarni sestav vsebuje dve komplementarni barvi. Kombinacija dveh barv, ki si v barvnem krogu stojita diametralno nasproti, je vedno živahna in v prostor vnaša dinamiko.

Delno komplementarni sestav

Delno komplementarni sestav kombinira neko barvo z dvema barvama, ki sta v barvnem krogu levo in desno od njene komplementarne barve

Delno komplementarni sestav kombinira neko barvo z dvema barvama, ki sta v barvnem krogu levo in desno od njene komplementarne barve. Kombinacija je živahna, energična.

Analogni sestav

Analogni sestav vsebuje katerekoli tri sosednje barve v barvnem krogu.

Analogni sestav vsebuje katerekoli tri sosednje barve v barvnem krogu.

Primarni sestav

Primarni sestav je kombinacija nasičenih primarnih barv

Primarni sestav je kombinacija nasičenih primarnih barv: rdeče, rumene in modre. Učinkuje zelo močno, divje, nemirno. Soba, opremljena v tej barvni kombinaciji, naj ne bo namenjena počitku.

Sekundarni sestav

Sekundarni sestav je bolj umirjen in vsebuje tri sekundarne barveSekundarni sestav je bolj umirjen in vsebuje tri sekundarne barve, kot pove že ime samo. Kombinacija zelene, vijolične in oranžne barve je lahko zelo prijetna, sploh če so odtenki pastelni. Isto velja za terciarni sestav, ki ga sestavljajo tri terciarne barve.

.